Mustafa Kemal Atatürk’ün Milliyetçi Sözleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün Milliyetçi Sözleri

Vatana yüksek seciyeli ve metin ruhlu gençler yetişmesini temenni eylediğim İstanbul Türk İzci Ocağı’nın, Başbuğ’luk teklifini büyük bir hissi iftiharla kabul ediyorum. Genç arkada...