16 Türk Devleti’nin Masal Olduğuna Dair Bilinmesi Gerekenler

16 Türk Devleti’nin Masal Olduğuna Dair Bilinmesi Gerekenler

Genel Kültür Abdullah Ergün 264 Okunma

“16 Türk Devleti” inancı 1960’lardan sonra TRT tarafından ileri sürülmüştür. Herhangi bir tarihi kurultayın, ilmi çalışmanın ürünü değildir. Tarihçi ve Türkolog Hüseyin Nihâl Atsız, 16 Türk Devleti ile ilgili şu görüşleri taşıyor…


1.

Hüseyin Nihal Atsız

16 devlet arasında Samanlılar gibi Türk olmayan devlet bulunduğu gibi Akkoyunlular, Karakoyunlular, Safeviler, Mısır Kölemenleri gibi büyük ve muhteşem Türk devletlerinden bahsedilmeyişi, hele cihan tarihinin en büyük imparatorluğu olan Çengiz devletinin anılmayışı konuyu daha başlangıçta sakat hale getirmektedir.


2.

16 Türk Devleti Değil

16 büyük devlet… Tabii, Karamanoğulları ve daha küçükleri gibi ötekilerini de sayınca bu rakam kabaracak, en aşağı 50 devlet olacaktır. 50 devlet kurmayı bir başarı saymak, ilk bakışta mümkün gürünebilir. Fakat madalyonun ters tarafına dönünce iş tamamiyle değişir. Adama sorarlar: “Elli devlet kurdun da neden hiçbirini yaşatamadın? Neden kala kala orta çapta bir Türkiye Cumhuriyetine kaldın?” Zoraki tarih bilginleri tabii bu sorunun cevabını veremeyeceklerdir. Çünkü tarihî gerçek hiç de öyle değildir. 16 veya 50 devlet kurulmuş değildir. Gerçekte anayurtta bir, nihayet iki devlet kurulmuş, anayurt dışında da buna üç beş devlet daha eklenmiştir. O kadar.


3.

Hüseyin Nihal Atsız

Türk tarihi bir bütündür. Devlet denilen nesneler ayrı hükümdarlar, hanedanlardır. Böyle olunca 16 Türk devleti masalı kendiliğinden yıkılır ve birbirinin devamı olan hanedanlarla Türk tarihindeki birlik karşımızda parıldar.


4.

Osmanlı Üç Hilal Kapak Fotoğrafları

Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille inmemiştir. Osmanlı İmparatorluğunun devamıdır. Osmanlı İmparatorluğu, İlhanlı Devleti’nin uç beyliğinden doğmuştur; demek ki onun devamıdır. İlhanlı Devleti Anadoludaki Selçuklu devletinin devamıdır. Anadoludaki Selçuklu devleti ile Batı Türkistan ve İrandaki Harzemşahlar Devleti Büyük Selçuklu Devletinin devamıdır. Büyük Selçuklu devleti Karahanlıların, Karahanlılar Uygurların, Uygurlar Gök Türklerin, Gök Türkler Aparların, Aparlar Siyenpelerin, Siyenpiler Kunların devamıdır.


5.

Türk Bayrağı

Bu devamlar kesintisiz, aralıksız bir tarihin kadrosudur. Yani biz, biri yıkılıp biri kurulan ayrı ayrı devletlerin değil, bir bütün halinde sürüp gelen bir devletin milletiyiz.


6.

Türk Dünyası Bayrakları

Bazen aynı zamanda birkaç hanedanın birden bulunup Türkelinin ayrı bölgelerinde hakimiyet kurması ve hatta bunların birbiriyle çarpışması bu kaidenin bozulduğunu göstermez. Bu durum Türk siyasî hakimiyet nazariyesinin, merkeziyetçi olmayan devlet telâkkisinin icabından başka bir şey değildir. Çünkü, hiç olmazsa nazarî halde bile, bu hanedanlardan bir tanesi ötekiler üzerinde hâkimiyete maliktir.


7.

Buna rağmen bazen Türk tarihinde siyasî bütünlüğün parçalandığı olmamış değildir. Bunlar her milletin tarihinde görülen fetret zamanlarıdır. Bizim tarihimizin son zamanlarında İstanbul’da ve Ankara’da iki ayrı hükûmetin bulunması bunun tipik bir örneğidir. Tarihî gerçek budur. İlkokuldan üniversiteye kadar tarihin böyle okutulması, böyle gösterilmesi lâzımdır. Türklerin kafasında bir tarih birliği, tek devlet şuuru bulunmalıdır. Fakat bu şuurun yerleşmesi için önce Milli Eğitim Bakanlığı’nda, onun Talim ve Terbiye Kurulu’nda bu şuurun bulunması icap eder.


8.

Hüseyin Nihal Atsız

Bu yanlışlıkları birer birer saymaya ne imkân, ne de lüzum var. Fakat bayraklar hakkında konuşmak yerinde olacaktır.


9.

Tuğ

16 muhayyel Türk devletinin 16 bayrağı da tamamen hayalî, uydurma ve yakıştırmadır. Bir kere , eski Türklerde bayrak yok, tuğ vardır. Bayrak, tuğun gelişmesiyle daha sonraki yüzyıllarda doğmuştur. Yine bilindiği gibi eski Türklerde bir tek millî bayrak değil, türlü türlü bayraklar vardır. Osmanlı Türklerinin bayraklarından çoğu bilinmektedir. Her askerî birliğin, her korsanın, her kumandanın ayrı bayrağı olduğu malûmdur. Tek millî bayrak fikri yavaş yavaş gelişmiş ve bizim bugünkü bayrağımız bu son şeklini Sultan Abdülmecid zamanında almıştır.


10.

Hun Bayrağı
Hun

Uydurma bayraklar arasındaki Hun bayrağında ejder mi, semender mi, kertenkele veya dinozor mu olduğu belli olmayan acayip yaratık şeklinin yer alması Türk tarihi hakkında hiçbir bilgiye malik olmamak demektir. Ejder, Çinlilerin sembolüdür. Türkler’de ise kurt, doğan ve koyun kullanılmıştır.

Batı Hun
Batı Hun

Yine bu takvimde Batı Hunlarının (Orta Asya Hunlarının son çağı demek istiyorlar) sapsarı, Harzemşahların kapkara bayraklarının hangi muhayyileden doğup uydurulduğu da cidden meraka değer.

Harzemşahlar
Harzemşah

11.

Otağ

Bir de Ötüken’in haritada şehir olarak gösterilmesi büyük bir yanlışlıktır. Bilindiği gibi Ötüken şehir değil, ormanlık bölgenin adıdır.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Abdullah Ergün {Abdullah Ergün}

“16 Türk Devleti’nin Masal Olduğuna Dair Bilinmesi Gerekenler” üzerine 3 yorum

  1. İllaki siyasi muhalefet uğruna birlik ve beraberliği pekiştirecek bir şeylere bile karşı çıkmak ve çıkmaya çalışmak ahmaklıktır. Atsız tarihçimi edebiyatçımı? Onun söyledikleri onu bağlar gerçeğe veya bilime dayalı bir esası yoktur.

    Daha dn osmanlının Türklüğüne hakaret edenler bu yazıda Osmanlıdan medet beklemekte !!!

    1. Atsız, Birinci Türk Tarih Kongresi’ne katılan kişilerden birisi. Fuat Köprülü’nün asistanlığını yapmış birisi. Bu yazı, 16 devlet masalı ortaya çıktığı yıl yazılmış bir yazı. 16 Devlet arasında yer almayan Safeviler vb. gibi pek çok devlet var. Ancak yazıda da dediği gibi Atsız devletleri reddetmiyor. Bunun ilmi bir açıklaması yok diyor. Bunun mantıklı bir açıklaması da yok diyor.
      Ayrıca Atsız, Osmanlı dönemini Türk Tarihinin en güçlü dönemi olarak görür. Türkiye’nin Osmanlının devamı olduğunu söylüyor. Bundan daha kuvvetli bir birlik ve beraberliği pekiştirecek görüş olabilir mi? Siz dünyada yokken Atsız, Osmanlı’yı savunuyordu.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir