Bir iktisatçının Bilmesi Gerekenler

Bir iktisatçının Bilmesi Gerekenler

Kitaplar erkut 169 Okunma

İktisat ekonomi üzerine dayalı bir bölüm olmakla beraber herkesin okuduğu fakat herkesin iktisatçı olamadığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de hemen hemen her üniversitede iktisat bölümü mevcuttur. Yıl içerisinde bu bölümden binlerce öğrenci mezun olmaktadır. Ancak bu öğrencilerden elemeye gidilse kalburun üzerinde kalacak sayı oldukça azdır. İktisat bölümünü bitirmekle iyi bir iktisatçı olmak çok farklı kavramlardır. Bir iktisat mezununun iyi bir iktisatçı olabilmesi için belli başlı bazı özelliklere sahip olması gereklidir. Bu özelliklerin en başında iyi bir gözlem ve analiz yeteneği gelir. İyi bir iktisatçının olaylara bakış açısını değiştirmesi ve olayları kimsenin fark edemediği açılardan analiz edebilme yeteneğine sahip olması şarttır. Analiz bir bütünü önce bütün olarak görebilmek ardından parçalarına ayırıp aralarındaki ilişkiyi daha iyi kavramak ve en sonunda bu parçalardan yola çıkarak mantıklı bir sonuca gitmek olarak da tanımlanabilir. İktisat bölümü öğrencilerinin üniversite yıllarını boş geçirmemesi ve analiz etme kabiliyetini kazanabilmek için bir takım çalışmalar yapması gerekmektedir. analiz gücü hemen hemen her meslek grubunda olması gereken bir özellik olmakla birlikte özellikle ekonomik hareketlerin ön planda olduğu bir bölüm olan iktisatta en önemli yükümlülüklerden biridir. Peki analiz yeteneğimizi nasıl geliştirebiliriz? Bunu yapmanın en kestirme yollarından birisi yazmaktır. Ülkenin gündeminde yaşanan ekonomik gelişmeleri bir yere not ederek önceki ekonomik gelişmelerle kıyaslamak ve bu veriler ışığında parçaları birleştirerek yeni bir sonuca ulaşmak oldukça etkili bir yöntemdir. Bu alışkan haline getirildiğinde analiz yeteneğinizin gittikçe olgunlaşacağını göreceksiniz. İktisatçı olacak kişilerin geçmişin ışığında geleceği amaçlayarak bugünü çalışması oldukça elzemdir. İktisatçı olabilmek için gerekli bir diğer yetkinlik ise ekonomi bilimleri hakkında iyi derece bir bilgi birikime sahip olmaktır.

Ekonomi bilimini derinlemesine çalışan bireyler bu bilgi birikimi eşliğinde analiz yeteneğiyle bunu harmanladıklarında hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olacaklardır. Bir iktisatçı gerektiğinde sanatçı kadar soğuk ve dürüst fakat yeri geldiğinde siyasetçi gibi dünyaya yakın olmalıdır. Bu özelliklerin yanı sıra iyi bir iktisatçının psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, muhasebe ve hukuk branşlarında da kendini yetiştirmesi, her alandan biraz alarak bunları harmanlayabilmesi çok önemlidir. Dünya eski dünya değildir. Teknoloji ve iletişimin gelişmesiyle birlikte insanların beklentileri yükselmeye başlamış bunun sonucunda da beklentilerin sonuçları belirlediği bir dönem içinde yaşamaktayız. Dünyanın kurulmasından bu yana ekonomi hiçbir zaman insanları bu derece etkileyen bir unsur olmamıştı. Ancak dünya değişti ve tüm dünya politikalarını, ilişkilerini belirleyen ekonomi olmaya başladı. Bunların doğal bir sonucu olarak psikoloji ve sosyoloji bilimleri bu noktada devreye girmektedir. İnsan psikolojisini anlayıp analiz edebilmek ve aynı zamanda toplum ve toplumsal yaşamın getirilerini incelemek bir iktisatçının sahip olması gereken özelliklerden bir kaçı olarak karşımıza çıkıyor. İktisatçıların ekonomi politikasına da vakıf olması gerektiğine değinmiştik. Ekonomi politikalarının dünyadaki siyasi gelişmeleri etkilemesi ve şekillendirmesi de iktisatçıların bu konular hakkında bilgi sahibi olmasını gerektirmektedir. Siyaset bilimi hakkında geniş bir bilgi yelpazesine sahip olmak siyasi gelişmelerin gelecekte dünyayı nasıl şekillendireceğini kestirebilmek önemli özelliklerden biridir. Siyasi sonuçların doğurduğu olumlu ve olumsuz sonuçlar bir iktisatçı tarafından öngörülmeli ve gelecek planları buna göre yapılmalıdır. Bunun yanı sıra bir iktisatçı muhasebe bilgisine de sahip olmalıdır. Çünkü gerek milli gelir hesaplarında gerekse mikroekonomide firma analizinde muhasebe bilgisi gerekli olmaktadır. Hukuk bilgisi de içinde bulunulan anayasayı ve kanunları bilerek yeni tasarıları ona göre teklif etme açısından önemlidir. İçinde bulunduğu kanunlar çerçevesinde tasarı geliştirebilmek adına bu donanın iktisatçılarda mutlaka bulunmalıdır. Öte yandan tarih kültürüne sahip olması iktisatçı için geçmişten ders alıp gelecekte aynı hatalara düşmemek adına fayda sağlayacaktır. Tarihi bilip özümseyip ondan ders çıkarmak ve yeni yol stratejisini ona göre çizmek tüm iktisatçılarda olması gereken bir donanımdır. Geçmişte yaşanılan ekonomik krizlerin derinlemesine öğrenmek şarttır. Matematik bilimi de bir iktisatçıya fayda sağlayan en önemli pozitif bilimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. tüm ekonomik maliyetlerin hesaplanmasında matematikten faydalanmaktayız. Bu nedenle bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilerin mutlaka ileri derece bir matematik bilgisine sahip olması gerekir. Matematik aynı zamanda kişinin analiz yeteneğini geliştirmekle birlikte kişilerin olayları parça bütün neden sonuç ilişkisi bağlamında değerlendirmesini oldukça kolaylaştırır. İktisatçıların sahip olması gereken bir diğer yetenek ise olaylara bakış açısında objektif bir perspektiften bakabilmesidir. Yani bu kişiler kesinlikle insan ve toplum davranışlarından etkilenmeyip olayları objektif bir gözle değerlendirmelilerdir. İktisatçıların kendi siyasi görüşlerini bir kenara bırakıp olaylara objektif bir bakış açısı ile yaklaşarak iyi bir analiz yapmaları ve gelecek hakkında nokta atışı tahminlerde bulunmaları gerekmektedir. sonuç olarak iktisatçı olabilmek için sadece diploma değil, kişilerin kendilerini bir çok alanda yetiştirmeleri oldukça önemlidir.

İktisatçıların Okuması Gereken Kitaplar

Para Politikası Stratejisi/ Frederic Mishkin

İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı/ Hyman P. Minksy

Greece’e Odious Debt/ Jason Manolopoulos

 

Sosyal Ağlarda Paylaş

erkut {erkut}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir