Diyez Ve Bemol İşaretleri

Diyez Ve Bemol İşaretleri

Sesli Edebiyat erkut 101 Okunma

İki nota arasındaki mesafeye nota aralığı denilip diyez ve bemol işaretleri de bu nota aralığında yer alır. Nota aralığı mesafeleri yarım ve tam ses olması kaydıyla iki gruba ayrılır. Hatta bu mesafeler daha küçük parçalara da ayrılabilmektedir. Fakat bazı müzik aletlerinde her parça kullanılmamaktadır. Bunlardan biri de ukuleledir. Nota aralıkları ise şöyledir: Do tam nota, Re tam nota, Mi yarım nota, Fa tam nota, Sol tam nota, La tam nota, Si yarım notadır. Do dizisine bakarsak 2 tam, 1 yarım, 3 tam , 1 yarım ses aralığının ortaya çıktığı görülebilir. Nota aralıkları diyez ve bemol kavramları ile devam eder. Notalar arasında tam ve yarım ses boşluklar bulunur. Yukarıda yer alan Do dizisine bakıldığında bu görülebilir. Tam ses boşlukları iki yarım ses aralığına eşit düşmektedir. Bu açıklamaya göre diyez ve bemol kavramı nasıl açıklanır?

Diyez Nedir?

Eklentiyi notayı yarım ses kadar inceltebilen bir müzik terimi olup # işareti ile gösterilir. Diyez işareti örneğin sol notasını yarım ses inceltebilir.

Bemol Nedir?

Bemol diyez müzik teriminin gördüğü işlevin tam tersi şeklinde hareket eder. Eklenmiş olduğu notayı yarım ses kadar kalınlaştırabilir. b bemol işareti olarak gösterilir. Örnek verilecek olursa Sol bemol sol notasını yarım ses kadar kalınlaştırabilmektedir. Hem diyez hem de bemol sesleri arızalı ses olarak tanımlanır. Bazı enstrüman severler ise bu tanım ile aynı fikre sahip değildirler. İlk paragrafta yer verilen Do dizisini tekrar yazalım ve ardından diyez ve bemol seslerini de ekleyerek bir örnek oluşturalım:

Do > tam, Re > yarım, Mi > yarım, Fa > tam, Sol > tam, La > tam, Si > yarım

Şimdi ise ses aralıklarını iki yarım olarak varsayıp ara diyez ve bemol notalarını ekleyelim:

Do > Do diyez/Si bemol, Re > Re diyez/Mi bemol, Mi > yarım, Fa > Fa diyez/ Sol bemol, Sol > Sol diyez/La bemol, La > La bemol/Si diyez, Si > yarım

Tam ses aralığı olan iki nota arasına yerleştirilen diyez ve bemol sesleri notada bakılan yere istinaden bemol veya diyez olarak adlandırılır. Örnek verecek olursak Do diyez ile Si bemolün burada aynı sese karşılık geldiğini söyleyebiliriz. Bemol işareti ve diyez işaretleri nota üzerinde gösterildiğinde biz buradan hangisi notanın kalınlaştığını hangisinin inceldiğini anlamalıyız.

Sosyal Ağlarda Paylaş

erkut {erkut}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir