Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü İş İmkanları

Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü İş İmkanları

Listeler erkut 70 Okunma

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü ülkemizdeki birçok devlet üniversitesi ve özel üniversitede bulunmaktadır ve üniversitede hazırlık döneminde öğrenciler arasında en popüler olan bölümlerden biridir. Özellikle ortaöğretimde sayısal bölüm okuyan öğrencilerin adını en çok duyduğu bölümlerdendir. Fizyoterapist;  yaralanma, hastalık, özür, hareket sistemi bozuklukları ve sağlıkla ilgili diğer durumlardan kaynaklanan ağrı ve fonksiyon bozukluklarında; hekimin koymuş olduğu tanıya göre, fizyoterapi ve rehabilitasyona yönelik ölçme ve değerlendirme yaparak bunların ışığında tedavi ve rehabilitasyon programını planlayan ve uygulayan kişidir. Oldukça geniş olan iş olanakları, fizyoterapistlik mesleğinde elde edilen maaşların tatmin edici olması, sağlık sektöründe istihdam kaygısının diğer sektörlere oranla oldukça düşük olması ve daha pek çok neden, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne olan ilgiyi artırarak, üniversite giriş sınavında bölümün taban puanlarının da oldukça yüksek olmasını sebep olmuştur. Geleceğini iyi bir meslekle teminat altına almak herkesin hayali olmakla birlikte, yeterince emek verip gerekli çalışmaları yaptıktan sonra uygun tercihleri de yapanlar için gerçekleşebilmektedir. Fizyoterapist olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle de biyoloji ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, Bedenen güçlü, dinamik ve dayanıklı, göz ve ellerini koordine şekilde kullanabilen, el ve parmak becerileri oldukça gelişmiş, başkalarını anlayabilen, empati kurabilen ve insanlara yardım etmekten hoşlanan ve onlara faydalı olmaya çalışan, sabırlı, sevecen, şevkatli, merhametli, dikkatli,  vicdan  ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

Üniversitelerin fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon programlarında,  doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan bir engeli olan ve uzman hekim tarafından teşhis ve tanısı konulup tedavi seçenekleri belirlenen hastalara gerekli olan fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarının belirlenip, planlanması, yürütülmesi ve uygulanmasından sorumlu sağlık personelleri yetiştirilir.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümlerinde başlıca okutulan dersler; temel tıp bilimleri, insan anatomisi ve fizyolojisi, fizik ve kimya gibi temel bilimlere ilişkin derslerin yanı sıra  fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına yönelik  teorik ve uygulamalı dersler, bölümün bel kemiğini oluşturan esas derslerdir.  Bu derslerin genel olarak konuları ise; elektrik akımları, ısı-ışık, parafin, mekanik aletler gibi fiziksel araçlarla yapılan tedavi yöntemlerinin öğretilmesi ve uygulanması, masaj ve manuel tedavi yöntemleri ile suda tedavi uyulamaları, kardiyopulmoner rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, sporcu rehabilitasyonu gibi rehabilitasyon prensipleri be uygulamalarına ağırlık veren rehabilitasyon konuları olarak özetlenebilir. Teorik ve uygulamalı derslerin içi içe harmanlandığı okulda,  öğrencilere üniversite ikinci sınıflarından itibaren zorunlu stajlar yaptırılır.

Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarına girebilmek için gereken nitelikler arasında ortalamanın üzerinde genel akademik niteliğin yanı sıra fen bilimlerinde de başarılı olmak ve yüksek öğretim kurumlarınca belirlenen puan türlerinde taban puan şartlarını sağlamak gerekmektedir. Ayrıca fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında çalışacak kişilerin her şeyiyle tam olarak iyileşmesi mümkün olmayan hastalara bazı temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına yeni beceriler kazandırabilmek, fiziksel, emosyonel ve psikolojik durumunun kötüleşmesinin önüne geçebilmek adına hastaya destek olmak, aile bireyleri ile olan ilişkilerinim ve yaşantısının en az sorunla düzenlenmesini sağlamak, çevre ve iş olanaklarını hastanın problemlerine göre adaptasyonunu sağlamak durumunda olduklarından, sabırlı, insanlar karşı hoşgörülü, güler yüzlü ve hasta insanlara yardım etmekten mutluluk duyan, sorumluluk sahibi insanlar olması gerekmektedir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden mezun olanların, uzman bir doktor tarafından konulan tanı ve teşhis neticelerine göre, hastaya yapılacak olan fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının uygulanması, hastayla ilgili gerekli ölçme ve değerlendirme işlemlerinin yapılarak hastanın takip edilmesi, hastanın fizik tedavi ve rehabilitasyonunda etkin rol alarak, disiplinler arsı gerçekleştirilen ekip çalışması sayesinde hasta için en yararlı sonuçların alınmasını sağlamak gibi belli başlı görevleri vardır.  Fizyoterapistler, doğuştan veya sonradan herhangi bir sebebe bağlı olarak bedende oluşan engel ve hastalıkların yanında psiko-sosyal olarak hastaları etkileyen problemleri gidermek veya minimum seviyeye indirmek için kesin tanı ve teşhisi uzman hekim tarafından konulmuş hastalara fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının bizzat uygulayan kişilerdir. Tüm bu amaçlarla fizyoterapistler, hastaları değerlendirmelerini lisans döneminde eğitimini aldıkları bir çok değerlendirme ve tedavi yöntemiyle değerlendirirler , elde edilen sonuçlarla hastaların ihtiyaçlarına ve konulmuş olan tanıların göre egzersizler, manuel terapi yöntemleri, masaj uygulamaları, elektro terapi cihazlarıyla  elektro terapi  uygulamaları, mekanik uygulamalar, su tedavisi uygulamaları gibi pek çok farklı tedavi ve rehabilitasyon yönteminden uygun olanı seçerler. Ayrıca, fonksiyon yetersizlikleri tamamen giderilemeyen veya tümü eksik olan uzuvların fonksiyonel açıdan desteklenebilmesi için yürütülen yardımcı cihaz, protez ve ortezlerin kullanım eğitimlerini yaptırırlar.  Günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık ve becerilerini tam olarak kazanamayan hastalara gerekli tedavilerin yapılıp, becerilerin öğretilmesi ile günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak fizyoterapistlerin başlıca sorumluluklarındandır.

Özellikle Avrupa ülkelerinde fizyoterapi ve rehabilitasyon, sadece hasta bireylere uygulanan tedavi ve rehabilitasyon programları olarak düşünülmekten çok,  hiçbir sağlık problemi olmayan bireylere de uygulanabilen ve özellikle sağlıklı yaşam adına her yönden bir çok yarar sağlanabilen uygulamalar olarak düşünülmektedir. Bu da fizyoterapi ve rehabilitasyonun iş olanaklarını sadece sağlık sorunları olan bireylerin geldiği kurumlarla sınırlamayıp daha da geniş bir yelpazede yayılmış olması demektir. Fizyoterapistler, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, özel fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, tıp merkezlerinin bünyesinde yer alan fizyoterapi ve rehabilitasyon poliklinikleri, spor merkezleri, spor kulüpleri, bölümün olduğu devlet ve vakıf üniversiteleri, kaplıcalar, sağlıklı yaşam merkezleri, milli eğitim bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı bakım merkezleri ve huzur evleri, engelli bakım merkezleri gbibi çok sayıda farklı kurum ve kuruluşlarda iş bulma ve çalışma imkanına sahiptirler.

Ancak, özellikle son yıllarda bölümün hem devlet hem vakıf üniversitelerinde birçok yerde açılması, bölümün öğrenci alım kontenjanların arttırılması gibi sebeplerle akademisyen olarak çalışacak gerekli eğitim leri almış ve uzmanlıklarını tamamlamış olan fizyoterapistlere de ihtiyacın artmasına sebep olmuştur. Kontenjanların artmasıyla birlikte, pek çok üniversitede fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinin açılması, bölümden mezun olanların sayısında artışa neden olmuştur. Daha önceki yıllara kıyasla özellikle son yıllarda artan mezun sayısı her ne kadar çok geniş çalışma alanı olsa da fizyoterapistlik mesleğinin iş bulma imkanlarını olumsuz yönde etkilediği gibi, bu meslekten tatmin edici maaş elde etmenin de zorlaşmasına yol açmıştır. KPSS ye giren f   izyoterapist sayısısı da arttığından devlette fizyoterapist olarak çalışmak da eskiye nazaran zorlaşmıştır. 4 yıl süren üniversite lisans eğitimi sonrasında kamuya ait kurum ve kuruluşlarda görev alan fizyoterapistler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Sağlık Hizmetleri Sınıfında öngörülen derece ve kademedeki haklara sahip olurlar.
Özel sektörün ilgili birimlerinde çalışan fizyoterapist meslek elemanlarının ücreti ise fizyoterapist ve iş veren kurum kuruluş ya da şahıs arasında yapılan karşılıklı anlaşma yolu ile belirlenmektedir. Meslekte ilerleme olanakları açısından fizyoterapistler üniversitelerde akademik kariyer yapabilirler.
Fizyoterapistler aynı zamanda Çalıştıkları işyerinde istedikleri herhangi bir alanda uzmanlaşabilirler.
Çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda, uzmanlık alanları, tecrübeleri, kurum ve kuruluşların hizmet içerikleri doğrultusunda yönetim kademelerinde yer alarak da çalışabilirler.

Sosyal Ağlarda Paylaş

erkut {erkut}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir