İnsanın İçini Ferahlatan Dualar

İnsanın İçini Ferahlatan Dualar

Genel Kültür Çağrı Sevgi 214 Okunma

İnsanın İçini Ferahlatan Dualar

Hayatta karşılaştığımız her olayda ruhumuzda bir iz bırakır. Zor ve sıkıntılı günler geçirilmesi de insanın ruh halini bozan, içini sıkan ve üzülmesine sebep olan şeylerdir. Böyle günlerde ise çareyi Yaradan’a sığınmakta buluruz. Çünkü biliriz ki derdi de dermanını da veren odur. Genellikle de önce içimiz ferahlar, sonra da sıkıntılar bir bir çekilir. Bu günlerde Allah’a nasıl dua edileceği, ne isteneceği de çok önemlidir. İşte bu yüzden sizin için sıkıntılı zamanlarda okunacak dualar arasından birkaç tanesini derledik. İnşallah ezberleyerek her daim dilinizden düşmeyen dualardan olurlar.

Sıkıntıyı Gideren Dua

Ebû Bekr-i Râzî’, Ebû Bekr bin Ali’nin hapiste olduğunu öğrendiği gece Peygamber Efendimizi rüyasında görür. Efendimiz Ebû Bekr bin Ali’nin şu duayı okumasını ister ve o kısa sürede hapisten çıkar.

Lâ ilâhe illallâhül-azîmül-halîm. Lâ ilâhe illallâhu Rabbül-arşil-azîm. Lâ ilâhe illallâhu Rabbüs-semâvati ve Rabbül-ardi ve Rabbül-arşil-kerîm.

Azamet ve vakar sahibi Allah’tan başka, ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Arş-ı Âzam sahibi Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Göklerin ve yerin sahibi ve arş-ı kerîm’in maliki Allah’tan başka ibadete lâyık hiçbir ilâh yoktur. (Buhâri.Tecrid-i sarih.2150)

Nasıl ki ‘dua müminin miracıdır’ buyruluyor, o zaman dua insanı zindandan da çıkarır, ipten de alır.

Hz. Yunus (A.S.)’ın Yaptığı Dua

Bir peygamberi balığın karnından çıkaran bu dua, Allah katında geri çevrilmez ve her gün bu duayı okuyanın işleri yoluna girer. Üstelik kısa olan bu duanın ezberlenerek dile pelesenk edilmesi kolay olduğundan, sık sık olunmalıdır.

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn.

Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Gerçekten ben zâlimlerden oldum. (Tirmizi)

Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in Okuduğu Dualar

Peygamber Efendimiz o mübarek hayatı boyunca insanlara örnek olmak, kendisini görmeyen nesillere ışık tutmak için pek çok şey yapmıştır. Bizler de şimdi bu Sünnetler ışığında sorularımıza cevap bulmaktayız. Resûlullah’ın ettiği bu dualar da hem sünneti hem de bizlerin kurtuluşu için birer vesiledir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sıkıntılı günlerinde sıkıntısından kurtulmak için şu duayı okudu:

  • Allahu Allahü Rabbî lâ üşrikü bihî şey’en.

Rabbim Allah’tır Allah! Ben O’na hiçbir şeyi ortak koşmam. (Ebû Dâvud)

  • Allahümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve aslihlî şe’ni küllehu Lâ ilâhe illâ ente.

Allah’ım! Sadece senin rahmetini umarım. Gözümü açıp kapatıncaya kadar beni nefsime bırakma. Bütün işlerimi yoluna koy. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. (Ebû Dâvud).

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in üzüldüğünde üzüntüsünden kurtulmak için şu duaları okurdu:

  • Yâ Hayyü yâ Kayyûmü birahmetike esteğisü.

Ey ezelî ve ebedî hayat ile bâki, zât ve kemâl sıfatlarıyla her şeye hakim olan Allah’ım! Rahmetinle yardımını talep ediyorum. (Tirmizî)

  • Hasbiyer-rabbü minel-ibâdi, hasbiyel-hâliku minel-mahlûkîne, hasbiyer-râziku minel-merzükîne, hasbiyellezî hüve hasbiye, hasbiyallahu ve ni’mel-vekil, hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil azîym.

Kullara bedel Rabbim bana yeter. Yaratıklara karşı yaratıcı bana yeter. Rızık isteyenlere karşı Rezzak yeter. Bana yeten bana yeter. Allah bana yeter O ne güzel vekildir. Allah bana yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O, büyük Arş’ın Rabbidir. (C.Sağir.6580)

Başına Musibet Gelen Kişiler İçin Okunacak Dua

Şu hayatta bir nefes ötesini bilmekten aciz olan insanın başına ne musibetle geleceği de hiç belli olmamaktadır. O yüzden başına musibet gelmiş ya da gelmemiş olsun her insanın bu duaları okuması gerek. Bu dualar yalnızca okunmamalı aynı zamanda Allah’a halinizi arz ederken, hissedilmelidir. Allah’ın her şeye gücünün yettiği, bu duaların da bir vesile olduğu bilinci ile dua edilmelidir. Başına musibet gelen kişinin okuyacağı dua şu şekildedir:

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz; “ Kim bir belaya uğrayanı görünce şu duayı okursa, yaşadığı müddetçe o belaya maruz kalmaz.” (Tirmizî)

Elhamdülillâhillezî âfânî mimmebtelâke bihi ve fazzalenî alâ kesîrin mimmen haleka tafdîlen.

Seni imtihan ettiği şeyde bana âfiyet veren ve birçok yarattığından beni üstün kılan Allah’a hamdolsun.

Başına Musibet Gelen Kişinin Okuyacağı Dua

Lâ ilâhe illallâhül-halîmül-kerîm, sübhâneke, tebârekellahü Rabbül-arşil-azîm, elhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn.

Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. O’nu noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Yüce Arş’ın sahibi Allah, mukaddes ve münezzehtir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Korku ve Endişelere Karşı Okunacak Dualar

Bazen üç harfli diye tabir edilen mahluklar tarafından veya şeytani varlıklar tarafından korkutulan kişiler olmaktadır. İşte bu tür korkutmaya karşı okunacak dualar, sık sık okunmalı ve aynı zamanda mümkün olan her an üstte de taşınmalıdır.

Âl-i İmrân Sûresi’nin 154.Ayeti, Feth Sûresi’nin 29.Ayeti yazılarak üstte taşınmalıdır.

Salât-ı Tüncinâ duasını 4444 kere okuyanın sıkıntıları gider ve istekleri olur. Salât-ı Tüncinâ duası şu şekildedir:

Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tünciynâ bihâ min cemiy’ıl ehvâlî vel’âfâti ve takdî lenâ bihâ cemiy’al hâcâti tütahhirünâ bihâ min cemiy’ısseyyiâti ve terfeunâ bihâ a’led derecâti ve tübelliğunâ bihâ aksal ğâyâti min cemiy’ıl hayrâti ve ba’del memât

Zor ve sıkıntılı günler geçiren kimseler, bu içine düştükleri durumdan kurtulmak için her gün (21) defa Kadir Sûresi’ni okumalıdır.

Dilerseniz Bebek Odası İçin Dekorasyon Fikirleri yazımızada göz atabilirsiniz.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Çağrı Sevgi {Çağrı Sevgi}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir