Madde ve Enerji Alışverişlerine Göre Sistem Türleri

Madde ve Enerji Alışverişlerine Göre Sistem Türleri

Genel Kültür erkut 72 Okunma

Sistem, üzerinde çeşitli incelemeler yapılabilen ve belli sınırdaki evren parçasına denir. Termodinamik fiziksel ve kiyasal değişimler bu sistem içerisinde incelenmektedir. Ortam ise systemin dışında kalan evren parçacığıdır. Ortam ile sistem arasında da madde alışverişinin yapılması mümkündür. Evren ise sistemin ve ortamın bulunduğu yerdir. Ortam ve sistem arasında bulunan madde ve enerji alışverişlerine göre sistemlerin türleri üçe ayrılmaktadır. Bunlar açık sistem, kapalı sistem ve izole sistem olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

Açık sistemde çevre ve madde arasında enerji alışverişi gerçekleştirilen sistemlerdir. Sıcak bir suyun buharlaşması ile madde alışverişi gerçekleşirken aynı zamanda suyun soğuması da bu açık sistemde gerçekleşen madde alışverişine örnek olarak verilebilmektedir. Kapalı sistemde ortam ve sistem arasındaki madde alışverişinin gerçekleşmemesi ancak yalnızca enerji alışverişinin dönüşümlü olarak yapıldığı sistemlerdir. Araba tekerleğinin içindeki hava, düdüklü tencere, kapağı kapalı bir su şişesi buna örnek olarak verilebilmektedir.

İzole ya da yalıtılmış sistem ise madde ve çevrenin alışverişinin gerçekleşmemesi ancak enerjinin ihmal edilebilir düzeyde olmasıdır. Termos ya da uzay mekiği buna örnek olarak verilebilmektedir. İzole ya da yalıtılmış siste de kendi içinde üçe ayrılmaktadır. İzotermal sistem, izokorik sistem ve izobarik sistem olarak sıcaklık, basınç ve hacim özelliklerine göre ayrılabilir.

İzotermal sistemde sıcaklık sabit tutulabilmekte ve buna rağmen çevreyle her türlü enerji ve madde alışverişinin gerçekleşmesi olur. İnsan vücudu buna örnektir. İzokorik sistem ise hacmi sabit tutar ve böylece çevreyle herhangi bir enerji alışverişi gerçekleşmez. Düdüklü tencere ya da oksijen tüpleri bu sisteme verilebilecek örneklerdir. İzobari sistemlerde ise basınç sabit tutulur. Pistonlu silindirler de bu sistemlere örnek olarak verilebilmektedir.

Sosyal Ağlarda Paylaş

erkut {erkut}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir