Morfoloji Nedir?

Morfoloji Nedir?

Sağlık - Güzellik erkut 86 Okunma

Morfoloji, en genel anlamıyla biyolojinin bir konusudur. Biyolojinin canlıların şekli ve yapısıyla ilgilenen kısmı morfolojidir. Ancak morfoloji sadece biyolojinin bir konusu değildir. Aynı zamanda matematikte de morfoloji çok fazla kullanılır. Matematiksel morfoloji sayesinde matematikteki pek çok işlem yapılır.

Matematiksel Morfoloji Nedir?

Matematiksel morfoloji, matematikteki işlemleri kolaylaştırma aracıdır. Matematiksel morfoloji ile geometrideki temel işlemler özel bir teknik ile gerçekleşir. Temel küme teoremi, topoloji ve fonksiyonlar bu kurama bağlıdır. En fazla kullanıldığı alan ise sayısal görüntülerdir.

Matematiksel morfoloji özellikle imge tanımlama alanlarında kullanılır. İmgelerin sınırlarının ve yapılarının belirlenmesinde katkı sağlar.

Matematiksel Morfoloji Hangi Alanlarda Kullanılır?

Matematiksel morfoloji; imgelerin büyüklük, şekil, bağımlılık ve içbükey ya da dışbükey olma durumlarını çözüme kavuşturur.

Matematiksel morfolojiler başlangıçta sadece ikili görüntüler için tasarlanmıştır. İkili görüntüleri analiz etmede son derece işe yarardır. Ancak zaman içerisinde matematiksel morfoloji de gelişmiştir. Günümüzde sadece ikili görüntüler için değil; gri görüntüler için de kullanılabilir bir hale gelmiştir.

Tüm veriler ışığında matematiksel morfolojinin pek çok görüntü alanı içinde kullanıldığını söyleyebiliriz. Genle olarak görüntü biçimlendirme dışında; görüntü geliştirme ve onarma işlemlerinde de kullanılır. Ayrıca doku analizi, parçacık analizi, iskelet belirleme, inceltme ya da bileşen analizi gibi alanlarda matematiksel morfolojinin kullanım alanları içerisindedir.

Morfolojik İmge İşlemleri Nelerdir?

Morfolojik imge işlemleri genel olarak; aşınma, genleşme, yayma ve kapanımdır. Matematiksel morfolojinin en temel fonksiyonu aşındırmadır. Bu işlemde ele alınan bir bölgenin sınırları kullanılır. Sınırlarının belirtilmesinde ve aşındırmasında bu yola başvurulur.

Eldeki bölgenin sınırlarının daraltılmasına aşındırma denir. Ancak matematiksel morfoloji ile yapılan tek işlem bu değildir. Bir diğer taraftan da aynı yöntem ile sınırlar genişletilebilir. Buna da matematiksel morfoloji kullanarak yayma adı verilir. Yayma işleminin belirtilmesi için iki elemana ihtiyaç vardır. Bunun ilk başında yayma işleminin yapılacağı temel yapı bulunur. Diğeri ise yayılacak imgedir.

Aşındırma işlemi sırasında ise eldeki görüntüye daraltma uygulanır. Bu şekilde yeniden aşınmış bir görüntü elde edilir. Aşındırma işlemi için de iki temel yapıya ihtiyaç vardır. Bunlardan biricisi aşındırmayı yapan görüntü imgesidir. Diğeri ise aşınacak temel yapıdır. Bu sayede matematiksel morfoloji kullanarak aşınma işlemi de gerçekleştirilmiş olur.

Gri Tonlu Yayma İşlemi Nasıl Yapılır?

Matematik morfoloji sayesinde yapılacak bir diğer işlem ise gri tonlu yayma işlemi olarak ifade edilir. Yayma işlemi gri tonlu imgeye uygulandığında; görüntüdeki koyu renkte bir açılma söz konusu olur.

Sosyal Ağlarda Paylaş

erkut {erkut}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir