Namık Kemal’in Hayatı Kısaca

Namık Kemal’in Hayatı Kısaca

Genel Kültür Çağrı Sevgi 136 Okunma

Namık Kemal’in Hayatı Kısaca

Türk edebiyatına sayısız onlarca eser bırakmış ünlü yazarlarımızdan olan Namık Kemal,  eserleri günümüzde de halen kullanılmakta olan ölümsüz şairlerimizdendir. 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ ilinde dünyaya gelmiştir.

Esas adı Mehmet Kemal olan bu yazara Namık ismini şair Eşref Paşa vermiştir. Babasının yapmış olduğu işler dolayısı ile devamlı okul değiştirmek mecburiyetinde kaldı. Bu sebeple tahsil hayatını hep özel okullarda sürdürdü. Rumeli ve Anadolu’nun çeşitli kentlerinde dedesi Abdüllatif Paşa ile birlikte geçirdi. Birçok okul değiştirmesi sebebi ile Arapça ve Farsça öğrendi.

Namık Kemal, 1863 yılında Babıali Tercüme odasına kâtip olarak girdi. 4 yıl süre ile çalıştığı bu görev süresi boyunca o dönemin ünlü düşünür ve yazarları ile tanışma fırsatına kavuştur. En sevdiği şeylerden bir tanesi olan yazma fikrini de bu süre boyunca iyice geliştirdi.

Daha sonra 1865 yılında kurulan ve daha sonra Osmanlılar Cemiyeti adı ile ortaya çıkan gizli Cemiyete üye oldu. Bir yandan da özel bir gazeteye hükümeti eleştiren sert yazılar yazıyordu. Gazete, Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin görüşleri doğrultusunda yaptığı yasaklı yayın nedeni ile kapatılmıştır.

Türk Edebiyatındaki İlkleri

Şiirlerini çok küçük yaştan itibaren yazmaya başlayan bu yazarımızın eserleri Türk edebiyatına oldukça çok ilk eser bırakmıştır. Hayatında bir dönüm noktası olan Şinasi ile tanışmasına kadar şiirlerinin içerisinde hep Tasavvuf etkileri görülmektedir.

Bu yazarımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi olan Türk şiirini Divan’ın etkisinden kurtarmaya çalışmalarıdır. Bu konuda oldukça fazla çalışmalar yapan bu değerli yazarımız, ”Vatan Şairi” olarak da anılmaktadır.

Ayrıca tiyatro kültürüne de özel bir önem vermiştir. Bilinen altı tane oyunu bulunmaktadır. Bir Türk vatanseverliği anlatan eserlerinden olan Vatan Yahut Silistre adlı eseri Avrupa ülkelerinde büyük ilgi uyandırdı ve 5 farklı dile çevrildi. İlk romanı olan ”İntibah” 1876 yılında yayımlandı. Bu romanında ruhsal çözümlemeleri ile anlatması ile toplumsal ve bireysel yönden değerlendiriyor olmasının yanı sıra aynı zamanda da dış dünya betimlemelerini de kullanması da bu romanın Türk edebiyatına kazandırdığı büyük etkilerden bir tanesidir.

Roman ve tiyatroyu Türk edebiyatına kazandırması ile edebiyat eleştirisini de Türk edebiyatına katan ilk yazarlardan bir tanesidir. Bu yönü ile de çok tartışılan bir yazar olmuştur. Hayatının her evresinde vatanseverliğini ön planda tutan bu yazarımızın en nemli eleştiri eseri Tahrib-i Herabat ile Takip’tir.

Namık Kemal İle İlgili Tespitler

Bu yazarın her yazısında özenle belirttiği gibi ustası Şinasi’dir. Namık Kemal’in karakteristik şiir anlayışı Şinasi adlı ünlü yazarımızı tanımasından sonra gelişmiştir. Pek çok il gezip gören bu yazarın yaşadığı hayat ve tahsil hayatı da eserlerine yön vermiştir.

Namık kemal Türk şiirine; vatan millet sevgisi, hürriyet, hak ve hukuk, adalet gibi kavramları aşılamaya çalışan nadide yazarlarımızdan bir tanesidir. Ve ayrıca Servet-i Fünun kuşağından Ali Ekrem Bolayır’ın da babası olduğu bilinmektedir. Bu yazarımızın en konuşulan eserlerinden bir tanesi olan Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi adlı eseri, biçimsel açıdan eski ancak muhteva açısından da yeni şiir akımının en büyük öncülerinden biridir.

Namık Kemal’in roman türünde de diğere eserlerinde olduğu gibi halkı eğitmeye yarayacak, vatan millet sevgisi bulunan, fikirlerini geniş kitleye yaymayı hedefleyen birçok çağrışımlar bulunmaktadır. Romanlarının içerisinde kıssadan hisse ve sosyal fayda hakimdir denilebilir. Aradan yüz yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen eserlerinin hala okunması ile Türk edebiyatına büyük katkısı olduğu anlaşılan Namık Kemal eserleri pek çok farklı türde varlığını sürdürmektedir.

Dilerseniz Bebek Odası İçin Dekorasyon Fikirleri yazımızada göz atabilirsiniz.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Çağrı Sevgi {Çağrı Sevgi}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir