Ortadoğu Ülkeleri Hangileridir?

Ortadoğu Ülkeleri Hangileridir?

Genel Kültür Çağrı Sevgi 1.915 Okunma

Ortadoğu Ülkeleri Hangileridir?

Ortadoğu Türklerin ürettiği bir kavram değildir. Ortadoğu kelimesi 1902 yılında, “Yakındoğu” bölgesini tanımlamak amacı ile literatüre giriş yapmıştır. Fakat bu kelime II. Dünya Savaşından sonra oldukça yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Fakat II. Dünya Savaşı sonrasında artık siyasal bir kimlik kazanmıştır. Bu kavram çeşitli şekillerde daraltılabilir ve hatta genişletilebilir. Etnik bakımından, Arap, Türk, Fars, Kürt ve Çerkezleri anlatmaktadır. Din bakımından ise mutlak surette Müslümanların coğrafyasını anlatmaktadır. Ortadoğu dediğimiz zaman ele alınmayan tek devlet İsrail’dir. İsrail bu terim oluşturulduktan sonra ortaya çıkmıştır. Müslüman olmayanların daha fazla bulunduğu bu coğrafya, Ortadoğu kelimesinin içerisinde alınmamaktadır. Bu devletlerin daha çok batılı devletlerin uzantısı niteliğinde olduğu varsayılmaktadır. Bu durumlar göz önüne alındığı zaman Türkiye hangi konumda yer almaktadır? Diye düşünülmektedir. Türkiye, Ortadoğu ülkeleriiçerisinde mi yer almaktadır? şeklinde sorular gerçekten çok yersizdir.

Ortadoğu’nun Önemi

Ortadoğu zengin enerji kaynaklarına sahiptir. Ayrıca bu enerji kaynaklarının dağıtımının sağlandığı bölge olması ile geçiş sağlayan yollardan biri olarak görülmektedir. Bazı uzman, Türkiye’de petrol olmadığını söylemektedir. Gelişmiş ülkeler kadar enerji tüketmemekte ve bu durumda Ortadoğu’nun kenar kısmın kalması gerektiğini söylemektedirler. Bu durumlar aslında, yanlış yaklaşımları içermektedir. Türkiye batılılaşma çabası içerisinde girse de her türlü bir Ortadoğu ülkeleri arasında yerini almaktadır.

Bunların haricinde bir Ortadoğu ülkesi olmak veya ilgili olmak herhangi bir eksikliğe işaret etmemektedir. Türkiye’yi bu alan içerisinden çıkarmak isteyenlerin sayısı oldukça fazladır. Türkiye’yi eleştirenler ve Ortadoğu dışında tutmaya çalışan batılı ülkeler, çok eski zamanlara göz attıkları zaman kendi gelişimlerini sağlamak için Ortadoğu’dan faydalandıklarını görebilirler. Ortaçağ zamanlarında Roma ve Bizans Ortadoğu ülkesi ile ilgilenmiştir. Bunun dışında yakın çağlarda İspanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere bu bölge ile ilgilenmiştir. Ardından modern çağa geldiğimiz zaman ise Amerika Birleşik Devletleri bu bölge ile yakın irtibatlarını sürdürmüştür ve hâlen sürdürmeye devam etmektedir.

Ortadoğu Ülkeleri Hangisidir?

Ortadoğu bölgesi, İsrail dışında yoğun Müslüman nüfusuna sahip olan devletlerden oluşmaktadır. Orta Doğu ülkelerini sıralayacak olursak;

– Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin

– İran, İsrail, Katar, KKTC, Irak

– Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suriye,

– Suudi Arabistan, Türkiye, Umman, Ürdün ve Yemen’dir.

Ortadoğu bölgesi, asırlardan beri birçok bölgenin arzuladığı bölgelerden birisi olmuştur. Ortadoğu, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Bölge, Doğu ve Batı arasındaki ticaretin sağlanması konusunda büyük öneme sahiptir. Bu jeopolotik konumunun öneminden dolayı bugüne kadar birçok devlet tarafından suiistimal edilmiştir. Hâlen de suiistimal edilmeye devam etmektedir. Bu nedenlerden dolayı siyasi ve etnik bakımından birçok sorun yaşamış bir bölgedir. Bu durumu göz önüne alınca bunun sebebini anlamak bugün için zor değildir, fakat geçmiş tarihe bakarak bu durum hakkında daha iyi yorumlar yapılabilmektedir. 15. Ve 16. Yüzyıllarda coğrafi keşiflerin olması ve 18. Yüzyılda Sanayi Devriminin yaşanması ile birlikte sömürgecilik yarışı tüm hızı ile artmaya devam etmiştir. Bu durumda Ortadoğu bölgesi de nasibini almıştır. Büyük Batılı devletler Ortadoğu bölgesini kullanarak Uzak Doğu’ya ulaşmak gibi bir amaç içerisindeydiler. Hammadde yoğunluğunun oldukça fazla olduğu bölge olan Ortadoğu, sömürgeci devletler için altın madeni almış halindeydi. Petrolün keşfedilmesi ile birlikte bu yakıt temel enerji kaynağı olarak kullanılmaya başlandı. Ortadoğu’nun önemi iki katına çıktı. Büyük devler, küçük balıkları yemek için yarış içerisine girdiler. Bunlardan dolayı zaman içerisinde filler ve çimenler olarak ayrışmalar başladı.

Dilerseniz Bağımsız Türk Devletleri Başkentleri (2017) yazımızada göz atabilirsiniz.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Çağrı Sevgi {Çağrı Sevgi}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir