Osmanlı Padişahlarının Anneleri

Osmanlı Padişahlarının Anneleri

Listeler erkut 87 Okunma

Osmanlı padişahlarının annelerinin çoğunun yabancı kökenli olması hakkında birçok çeşitli rivayet vardır. Bu rivayetler arasında en önemlilerden bir tanesi; Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslim tebaanın Osmanlı devlet müessesine olan bağlılıklarının arttırılması olarak ifade edilmektedir. Ki bu rivayetin doğruluk payını, Osmanlı devletinin yıkılışının ardından 39 farklı yeni devlet kurulmasının destekler nitelikte olduğu söylenebilir. Bir başka rivayette ifade edildiğine göre ise; Padişahların eşlerinin ailesiyle uğraşmak durumunda kalmak istememesi,  bazı padişahların bu konularla ilgili olarak geçmişte sorunlar yaşamış olması, padişahların eşlerinin  aile üyelerine iş, rütbe  ve makamlarla ilgili imtiyazlarda bulunulması gibi uygulamaların saray ve çevresinde hoşnutsuzluğa neden olduğu belirtilmektedir. Gerçekten de rivayet edildiği gibi tüm bu sebepler nedeniyle   Osmanlı padişahlarının çoğunun annesi yabancı kökenlidir.

ı. Murat (29 Haziran 1326 – 28 Haziran 1389), lakabı Murad Hüdavendigâr Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahının annesi Nilüfer hatun’un asıl adı Holofira’dır ve yar hisar tekfuru Mihalis’in kızıdır. Holofira, Nilüfer adını Müslüman olduktan sonra almıştır. Orhan gaziyle tanıştıkları esnada Bilecik tekfurunun oğluyla nişanlı olan Nilüfer Hatun, düğün günü Orhan gazi ve askerleri tarafından kaçırılmıştır.

Yıldırım Beyazıd (I. BAYEZİD (1360 – 8 Mart 1403)’ın annesi Gülçiçek hatun: Gülçiçek hatununun aslen Rum olduğu ve isminin Marya olduğu bildirilmektedir.

Çelebi Mehmet((1382 – 26 Mayıs 1421)’in annesi Devlet hatun:  Germiyanoğulları hükümdarı olan Şah çelebi’nin kızı, II. Yakup bey’in kız kardeşidir. Ancak kimi kaynaklarda çelebi Mehmet’in annesinin Bulgar asıllı Olga Hatun olduğu bildirilmektedir.

 1. Murat’ (1404 – 3 Şubat 1451) ın annesi Emine hatun: Dulkadiroğulları Beyliği’nden Mehmed Bey’in kızı Emine Hatun’dur. Kimi kaynaklarda ise II. Murad’ın annesi Veronika olarak geçer.

Fatih sultan Mehmet’in annesi Hüma hatun: Hüma Hatun’un eski adı Despina olan bir sırp olduğu söylense de Candaroğulları soyundandır.

 1. BAYEZİD (1450– 26 Mayıs 1512)’ ın annesi Gülbahar hatun: asıl adının Kornelya olduğu rivayet edilen, Gülbahar Hatun’un, Arnavut, Sırp veyahut Fransız asıllı olduğu tahmin edilmektedir.
 2. SELİM (10 Ekim 1470 – 1520)’in annesi gülbahar hatun: dulkadiroğulları beyliğinden olan Gülbahar Hatun, Yavuz sultan selim’in yani 74. İslam halifesinin annesidir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan: ayşe hafsa sultanın kökeni hakkında birçok çeşitli kaynakta temel olarak iki farklı teori yer almaktadır. Bu teorilerden birincisine göre, Ayşe hafsa sultan’ın kırım hanı Mengli Giray’ın kızı olduğu öne sürülmektedir. Ancak, ikici diğer teoriye göre ise, Kanuni Sultan Süleyman Mengli Giray’ın kızından değil de, Yavuz Sultan Selim’in başka bir eşi olan avrupa kökenli bir cariyeden dünyaya gelmiştir.

 1. SELİM (28 Mayıs 1524 – 15 Aralık 1574) ’in annesi Hürrem sultan: bizim bildiğimiz adı Hürrem sultan, bazı iddialara göre Ukraynalı bir Ortodoks papazının kızıdır ve ismi Alexandra’ dır. Bazı iddialara göre ise Hürrem Sultan Yahudi kızıdır ve adı Roksalan’ dır.

III. MURAT (4 Temmuz 1546 – 16 Ocak 1595)’ ın annesi Nurbanu sultan: 1520’lerde henüz 10 yaşlarında bile değilken korsanlar tarafından kaçırılmış ve İstanbul’da dönemin en ünlü ticaret merkezi olan pera’daki köle tacirlerinden birine satılmıştır. Nurbanu sultanın asıl adının Rasel olduğunu iddia eden kaynakların olmasına rağmen  Tam adı ve kaçırıldığı ülke kesin olarak bilinmemekle birlikte, Nurbanu Sultan,  Osmanlı kaynaklarında yahudi bir ailenin çocuğu olduğundan bahsedilirken bazı tarihçiler onun venedikli olduğunu iddia ederler.

III. MEHMED (26 Mayıs 1566 – 21 Aralık 1603)’ ’in annesi Safiye sultan: 1530’ların sonunda venedikte dünyaya gelen safiye sultanın asıl adı sofia baffo’dur.  Safiye Sultan’ın Korsanlar tarafından kaçırılıp, saraya getirildiği rivayet edilmektedir.

 1. AHMET (18 Nisan 1590 – 22 Kasım 1617)’ in annesi Handan Sultan; Handan Sultanın asıl adının Helen olduğu ve Yunan asıllı olduğu rivayet edilmektedir.
 2. Mustafa’nın annesi (1591-1639); arnavut asıllı olduğu ve III. Mehmet’in cariyelerinden biri olduğu rivayet edilen valide sultan, oğlunun akli dengesi bozuk olduğu için sarayda önemli bir rol oynamıştır. Ancak I. Mustafa’nın annesinin ismi bilinmeyen nedenlerle tarihe geçmemiştir. Bazı güvenilmeyen kaynaklarda isminin Fuldane sultan olduğu belirtilmiştir. Fuldane sultanın Abaza asıllı olduğu bilinmektedir.
 3. OSMAN (3 Kasım 1604 – 20 Mayıs 1622)’ın annesi Mahfiruz Hadice sultan; sırp asıllı olan Mahfiruz Hadice sultanın asıl adı evdoksiya ve mari olarak iki farklı şekilde bildirilmektedir. Kendisine devletlu ismetlu mahfiruz valide sultan ahiyat üs-şan hazretleri unvanıyla hitap edildiği de rivayet olunmaktadır.
 4. MURAT (27 Temmuz 1612 – 8 Şubat 1640)’ın annesi Kösem Sultan; kösem sultanın yunan asıllı olduğu ve asıl isminin Anastasya olduğu bildirilmektedir. Bosna beylerbeyi tarafından İstanbul’a kızlar ağası olarak gönderilen kösem sultan 15 yaşındayken Sultan I. Ahmet’e haseki olmuştur. Kösem sultan, sultan deli ibrahim’in de annesidir.
 5. MEHMET (2 Ocak 1642 – 6 Ocak 1693)’in annesi Turhan sultan; asıl adının Nadya olduğu ve Rus asıllı olduğu bildirilmektedir.
 6. SÜLEYMAN (15 Nisan 1642 – 22 Haziran 1691)’ın annesi Dilaşub HATUN; sırp asıllı Dilaşub Hatun’un asıl adı Katrin’dir.
 7. AHMET (25 Şubat 1643 – 6 Şubat 1695)’in annesi Hadice Sultan; polanyalı bir Yahudi olan Hadice Sultan’ın asıl ismi Evadır.
 8. MUSTAFA (6 Şubat 1664 – 29 Aralık 1703)’ın annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan; Rum asıllı olup asıl isminin Evemia olduğu rivayet edilmektedir.

III. AHMET (30 Aralık 1673 – 1 Temmuz 1736)’ın annesi Emetullah Rabia Gülnuş Sultan; III. Ahmet, II.Mustafa ile aynı annedendir.

 1. MAHMUT (1696 – 15 Kasım 1730)’un annesi Saliha Sultan; Saliha sultanın asıl ismi Aleksandra ‘dır.

III. OSMAN (2 Ocak 1699 – 30 Ekim 1757)’un annesi Şehsuvar Sultan; sırp asıllıdır ve asıl adı Mari’dir.

III. MUSTAFA (28 Ocak 1717 – 21 Ocak 1774)’ın annesi Mihrişah Sultan; Fransız asıllıdır ve asıl adı Janet’tir.

ı. ABDÜLHAMİT (20 Mart 1725 – 7 Nisan 1789)’ın annesi Sermi Sultan; Fransız asıllıdır gerçek ismi bilinmemektedir.

III. SELİM (24 Aralık 1761 – 28 Temmuz 1808)’in annesi Mihrişah Sultan; Ceneviz asıllı olan Mihrişah sultanın asıl Adı agnes’tir.

 1. MUSTAFA (8 Eylül 1779 – 17 Kasım 1808)’nın annesi Sineperver Sultan; Bulgar asıllı olup asıl adı Sonya’dır.
 2. MAHMUT (20 Temmuz 1785 – 2 Temmuz 1839)’un annesi Nakşidil Sultan; Fransız asıllı olan Nakşidil Sultan’ın asıl ismi Rivery’dir.
 3. ABDÜLMECİT (25 Nisan 1823 – 26 Haziran 1861)’in annesi Bezm-i Alem Sultan; Gürcü Yahudisi Suzi’dir.

ABDÜLAZİZ (8 Şubat 1830 – 4 Haziran 1876)’in annesi Pertevniyal Sultan; Roman asıllı olup, asıl ismi Besime’dir.

 1. MURAT (21 Eylül 1840 – 29 Ağustos 1904)’ın annesi Şevkefza Kadın Efendi; Fransız asıllıdır ve asıl ismi Vilmadır.
 2. ABDÜLHAMİD (21 Eylül 1842 – 10 Şubat 1918)’ın annesi Tirimujgan Sultan; Ermeni Virjin’dir.
 3. MEHMET RESAT (2 Kasım 1844 – 3 Temmuz 1918)’ın annesi Gülcemal Kadı Efendi; Arnavut asıllı olan Gülcemal Kadı Efendi’nin asıl ismi Sofi’dir.
 4. MEHMET VAHDETTİN (2 Şubat 1861 – 15 Mayıs 1926)’in annesi Gülistan Sultan; Çerkes asıllı olan Gülistan sultanın asıl adı Henriet’tir.

 

Sosyal Ağlarda Paylaş

erkut {erkut}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir