Ziya Gökalp Eserleri

Ziya Gökalp Eserleri

Kitaplar erkut 84 Okunma

Ziya Gökalp Kimdir?

Ziya Gökalp 23 Mart 1876’da, Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına diyarbakır’da başlayan Gökalp eğitimini devam ettirmek üzere İstanbul’a gitmiştir. İstanbul’daki öğrenimi sırasında Jön Türklerle tanışarak onların fikirlerinden fazlasıyla etkilenmiştir. Bundan sonra ise İtiihat ve Terakki Cemiyetine katılmıştır.

Ziya Gökalp ideolojisini Türkçülük üzerine kurmuştur. Osmanlı Devleti’nin parçalanmak üzere olduğu dönemde ülkede bir çok siyasi fikir akımı ortaya atılmıştı. Ziya Gökalp ise her zaman için Türkçülüğün öncülüğünü yapan isimlerden biri olmuştur. Ziya Gökalp’in düşüncesine göre Türk toplumunun kendine özgü kültürel değerlerini muhafaza ederek aynı zamanda Batı’nın ilmi ve fikri görüşlerinden de yeterli ölçüde fayda sağlamak gerekiyordu. Yani onun amacı Türk ve Batı kültürünü sentezlemekti. Ziya Gökalp genç Kalemler dergisinde yayınlamış olduğu Turan şiirinde ideolojisini şu sözlerle ortaya koymuştur:

Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan

Vatan, büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan

Ziya Gökalp’in Eserleri

Ziya Gökalp Türk edebiyatında saygın bir yere sahip olmakla birlikte bir çok eserini de bizlere bırakmıştır. Yazmış olduğu şiirler ve inceleme yazıları ile Türkçülüğün modelini ortaya koymuş ve bu ideolojinin öncülüğünü yapmıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır:

Şiir: Kızıl Elma, Altın Işık, Yeni Hayat

Düzyazı: Malta Mektupları, Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak, Türk Medeniyeti Tarihi, Türk Töresi, Türk Ahlakı, Makaleler, Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri

Türkçülüğün Esasları

Ziya Gökalp kaleme aldığı bu eserinde Türkçülüğün programını ortaya koymuştur. Türk milletinin ne anlama geldiğini ve Türk milletine mensup olmasının ne demek olduğunu oldukça sade ve akıcı bir dille kitap severlere aktarmaya çalışmıştır. Kitabı çeşitli bölümlere ayırarak öncelikle Türkçülüğün ve Turancılığın tanımını yaparak işe başlamıştır. Ardından Gökalp milli kültür ve medeniyet konusuna değinirerek kültür ve medeniyet arasındaki ortak yönleri ve farklı yönleri anlatmıştır. Eserin bu bölümünde dini hayat, ahlaki hayat, estetik hayat, iktisadi hayat gibi bir çok ilmi meseleyi gözler önüne sermiştir. Ziya Gökalp aydın kimselerin halka medeniyet götürmesi gerektiğini vurgulayarak bu seçkin ve aydın kişiliklerin de halktan halk kültürünü alıp özümseyerek ortaya milli bir kültür bilincinin konması gerektiğini savunmuştur. Türkçülüğün programını ise dilde Türkçülük, Estetik Türkçülük, Ahlaki Türkçülük, Dini Türkçülük, İktisadi Türkçülük gibi bölümlere ayırarak ortaya koymuştur.

Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak

Gökalp’in bir diğer önemli eseri ise Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak adlı eseridir. Bu kitabında 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını engellemek için ortaya atılan fikir akımlarından olan Türkçülük, İslamcılık ve Medeniyetçilik kavramlarını açıklığa kavuşturmuştur. Kitapta Türk milletinin o dönemlerde yaşadığı sorunların çözümüne dair fikir önerileri sunmuştur. Gökalp zengin bilgi birikiminden yola çıkarak Türkçülükle ilgili tüm düşüncelerinin özeti mahiyetinde bir kitap olarak bizlere bu eserini sunmuştur. Gökalp İslamcılık ve medeniyetçilik düşünce3lerini Türkçülük düşüncesine katkı sağlayacak geniş bir yelpaze altında ele almıştır.

Sosyal Ağlarda Paylaş

erkut {erkut}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir