Ziya Gökalp Fikirleri

Ziya Gökalp Fikirleri

Genel Kültür Çağrı Sevgi 100 Okunma

Ziya Gökalp Fikirleri

Ziya Gökalp fikirleri Türkçülük açısından oldukça önemli bir yere sahiptir.

“Halk harsın canlı bir müzesidir.” öncelik olarak Ziya Gökalp bu sözü ile düşünce akımlarından bir olan Osmanlıcılık akımını benimsemektedir. Ancak bir süre sonra meşrutiyet ilan edildikten sonra İttihat ve Terakki Cemiyetinin etkinliklerine katılmaya başlar. Bu etkinlikler sırasında kendisinde Türkçülük düşüncesi oluşmaya başlar. Bazı sebeplerden dolayı sürgün yiyen Ziya Gökalp bir süre sonra yurda geldiğinde yurdun parçalanmak üzere bir imparatorluk olduğu fark eder ve Türkçülük düşüncesi daha da artmış olur. Zamanla Turan ve Türk birliği hayallerine gidiş yolunu misak- ı milli sınırlarını korumak ve milli devlet anlayışına odaklanmakta görür.

Ziya Gökalp Fikirleri İle Neyi Amaçlamıştır?

Ziya Gökalp fikirlerinin temelinde ortak bir Türklük birliği yatmaktadır. Bu hedefini Türkçülüğün Esasları adlı eserinde etkili bir şekilde ele almıştır.

“Halka medeniyet götürmek için halka doğru gitmek gerekir ” sözü aynı toprak parçası üzerinde yaşayan ve aynı değerlere sahip insanların parçalanmaz bir bütün olduğunu vurgulayan Ziya Gökalp hemen hemen her seferinde dile getirmiştir. İdeal bir Türkiye için insanları ayıran özelliklerinden çok insanların ortak oldukları noktaların gösterilmesi gereklidir. Bu nedenle de ortak bilinç oluşturulması gerektiğine inanmıştır. Ortak bilinç toplumu yönlendiren ve toplama şekil veren bir unsur olduğu için iyi anlaşılması gerektiğini belirtirken Turancılıktan ziyade Türkçülük anlayışının geliştirilmesi gerektiğini ön plana çıkarmaya çalışmıştır.

Türkçülük Akımı İle Anlatılan Konu

“Türkçüğün ilk esaslarından biri halka doğru ilkesidir.”

Bu söz ile anlatılmaya çalışılan konu Türkçülük kavramı ile değerlerin ve birleştirici özelliklerden yola çıkmak ve Türk topluluğunun gelişmesini sağlamaktadır. Böylece ortaya değerlerine ve ortak bilince sahip gelişmiş ve ilerlemiş bir seviye kat eden bir Türk milleti oluşturmuş olacaktır. Ziya Gökalp hayatının hemen her alanında bu konu ile ilgilenmiş olup hayat tarzını da bu konu ve anlayış etrafında geliştirmiştir. Geçmişle gelecek arasında bir köprü görevi gördüğüne inandığı bu akımı eseri ile de anlatmaya çalıştırmış. Bu sayede pek çok kişinin bu konuda fikir sahibi olmasını sağlamıştır.

Türkçülük Ve Türkçülüğün Programı

Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir.

Ziya Gökalp fikirlerinin önemi önce onu iyi anlamak ile başlamaktadır. İlk olarak Türkçülük denilen kavramın ne olduğuna değinen Ziya Gökalp ilk olarak bunun bir program gibi işlenmesi gerektiğini ön plana çıkarmıştır. Öyle ki bunun için her açıdan Türkçülük kavramı üzerinde durmaya çalışmıştır. Dilde Türkçülük, estetik Türkçülük, ahlaki Türkçülük, hukuki Türkçülük, dini Türkçülük, iktisadi Türkçülük, siyasi Türkçülük ve felsefi Türkçülük gibi hemen hemen her alan ile olan ilişkilerini açıklamaya çalışmıştır.

Dilerseniz Bebek Odası İçin Dekorasyon Fikirleri yazımızada göz atabilirsiniz.

Sosyal Ağlarda Paylaş

Çağrı Sevgi {Çağrı Sevgi}

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir